Bank Spółdzielczy w Koninie informuje i zastrzega, że dane zamieszczone w niniejszym serwisie internetowym oraz stronach z nim zlinkowanych nie stanowią oferty jakichkolwiek usług, w tym czynności bankowych świadczonych użytkownikom serwisu internetowego, a służą tylko i wyłącznie celom informacyjnym.

Bank Spółdzielczy w Koninie nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność danych publikowanych w niniejszym serwisie oraz serwisach z nim zlinkowanych.

Całkowite ryzyko z tytułu wykorzystania dostarczonych danych ponosi użytkownik stron internetowych Banku, także w wypadku poniesienia jakiejkolwiek szkody z tytułu wykorzystania zamieszczonych w nich informacji.

Użytkownik niniejszego serwisu przyjmuje do wiadomości, że poczta elektroniczna oraz inne transmisje przechodzące przez Internet mogą być niepozbawione ingerencji osób trzecich i nie maja charakteru poufnego.

Powyższe zastrzeżenia prawne nie dotyczą korzystania z usług bankowości elektronicznej Banku Spółdzielczego w Koninie.