Rada Nadzorcza Banku:

Henryk Janasek - Przewodniczący Rady
Kazimierz Wiktorski - Zastępca Przewodniczącego Rady
Danuta Krawczyk - Sekretarz Rady
Maciej Malinowski - Członek Rady
Ryszard Janowski - Członek Rady
Bogdan Janaszkiewicz - Członek Rady

Zarząd Banku:

Przemysław Jóźwiak - Prezes Zarządu
Joanna Jaskuła - Wiceprezes Zarządu
Karol Szefliński - Wiceprezes Zarządu