Statut Banku Spółdzielczego w Koninie (pobierz)

Szczegółowy schemat struktury organizacyjnej Banku Spółdzielczego w Koninie (pobierz)

Polityka ładu korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Koninie (pobierz)

Oświadczenie Zarządu Banku Spółdzielczego w Koninie o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych" wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego (pobierz)

Opis systemu kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym w Koninie (pobierz)

Informacja Banku Spółdzielczego w Koninie dotycząca oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego przez Bank Spółdzielczy w Koninie za rok 2020 (pobierz)