Sprawozdanie finansowe Banku sporządzone na dzień 31.12.2020 roku oraz opinia niezależnego biegłego rewidenta (pobierz)

 

Informacje podlegające ujawnieniu w zakresie profilu ryzyka i poziomu kapitału według stanu na dzień 31.12.2020 roku (pobierz)

 

Sprawozdanie finansowe Banku sporządzone na dzień 31.12.2019 roku oraz opinia niezależnego biegłego rewidenta (pobierz)

 

Informacje podlegające ujawnieniu w zakresie profilu ryzyka i poziomu kapitału według stanu na dzień 31.12.2019 roku (pobierz)

 

Sprawozdanie finansowe Banku sporządzone na dzień 31.12.2018 roku oraz opinia niezależnego biegłego rewidenta (pobierz)

 

Informacje podlegające ujawnieniu w zakresie profilu ryzyka i poziomu kapitału według stanu na dzień 31.12.2018 roku (pobierz)

 

Sprawozdanie finansowe Banku sporządzone na dzień 31.12.2017 roku oraz opinia niezależnego biegłego rewidenta (pobierz)

 

Informacje podlegające ujawnieniu w zakresie profilu ryzyka i poziomu kapitału według stanu na dzień 31.12.2017 roku (pobierz)