Bank Spółdzielczy w Koninie jest największą placówką bankowości spółdzielczej we wschodniej Wielkopolsce. Pomimo rosnącej konkurencji ze strony licznych banków komercyjnych Bank Spółdzielczy w Koninie posiada znaczący udział w lokalnym rynku usług finansowych, a dzięki wdrażaniu nowoczesnych usług i technologii Bank oferuje produkty depozytowo – kredytowe oraz systemy rozliczeń jakościowo nie odbiegające od oferty banków komercyjnych.

Od wielu lat koniński Bank Spółdzielczy osiąga zadowalające wyniki finansowe, ciągle rośnie grono naszych klientów, którzy nam zaufali, następuje wzrost udzielanych kredytów oraz otwieranych rachunków depozytowych i rozliczeniowych. Coraz większym zainteresowaniem klientów cieszą się międzynarodowe karty płatnicze, bank internetowy oraz inne nowoczesne produkty oferowane przez Bank. Bank Spółdzielczy systematycznie rozszerza współpracę z samorządami aktywnie uczestnicząc w rozwoju gospodarczym środowiska lokalnego. Osiągane wyniki oraz rozmiary prowadzonej działalności stawiają Bank Spółdzielczy w Koninie w gronie dużych, dobrych i bezpiecznych banków spółdzielczych zrzeszonych w Spółdzielczej Grupie Bankowej.

Ambicją Banku jest zapewnienie swoim członkom i klientom wysokiej jakości usług, poszerzanie oferty o nowe produkty po możliwie niskiej cenie.

Główne atuty naszego Banku to wyłącznie polski kapitał, tradycja na rynku usług finansowych, bliski i łatwy dostęp klienta do placówek bankowych, przyjazny sposób traktowania klientów.  Koniński Bank Spółdzielczy poprzez dużą sieć swoich placówek, wydłużony czas obsługi, bank internetowy oraz sieć 14 bankomatów stara się być zawsze blisko swoich Klientów- zgodnie z hasłem „Bank Spółdzielczy zawsze po drodze”. U nas można liczyć na profesjonalna obsługę, bogatą ofertę produktów depozytowych i kredytowych zaspakajających potrzeby i oczekiwania naszych Klientów z możliwością negocjacji ich cen. Jesteśmy bankiem nowoczesnym, uniwersalnym ze 120 letnią tradycją. Pracujemy w tym środowisku i dla tego środowiska.

Poza działalnością stricte bankową prowadzimy także działalność społeczno – wychowawczą i kulturalno – oświatową, wspierając finansowo jednostki i organizacje funkcjonujące na terenie działania Banku.