Tarcza antykryzysowa

Szanowni Państwo – Beneficjenci Programu Tarcza Finansowa PFR,

zgodnie z Umową Subwencji i Regulaminem Programu PFR przypominamy o obowiązku przedstawienia przez Państwa w Banku nie później niż do 31 grudnia 2020 r. dokumentów potwierdzających, że osoba, która zawarła Umowę i złożyła oświadczenie woli jej zawarcia w imieniu Beneficjenta była uprawniona do jego reprezentowania.
W zależności od sytuacji są to:

 • dokumenty potwierdzające, że osoba, która zawarła Umowę Subwencji Finansowej i złożyła oświadczenie woli jej zawarcia w imieniu Beneficjenta była uprawniona do reprezentowania Beneficjenta. W zależności od sytuacji są to:
 • aktualny/pełny odpis z KRS na datę Umowy i każdego Wniosku (jeden odpis, jeśli pokrywa wszystkie czynności) lub pełny odpis z KRS na datę złożenia Dokumentów do Banku (jeśli data ta jest późniejsza od daty Umowy i każdego Wniosku), albo
 • wydruk z CEIDG na datę Umowy i każdego z Wniosków lub na datę złożenia Dokumentów do Banku (jeśli data ta jest późniejsza od daty Umowy i każdego Wniosku),albo
 • Pełnomocnictwo i aktualny/pełny odpis z KRS lub Pełnomocnictwo i wydruk z CEIDG, albo
 • Oświadczenie wraz z aktualnym/pełnym odpisem z KRS lub wydrukiem z CEIDG.

Wzory Pełnomocnictwa oraz Oświadczenia (zob. 2.2.3.1 Procedura) zawarte są w Regulaminie i zawierają wzór danych wymaganych w Pełnomocnictwie/Oświadczeniu

(https://pfrsa.pl/dam/serwis-korporacyjny-pfr/documents/tarcza-finansowa-pfr/regulamin_programu_tarcza_finansowa_pfr_dla_mmsp.pdf)

W każdym przypadku, w tym w razie konieczności uzupełnienia braków w zakresie złożonych Dokumentów, 31 grudnia 2020 r. jest ostatecznym terminem złożenia Dokumentów przez Beneficjentów.

Dopuszcza się weryfikację w rejestrach (KRS, CEIDG) w sposób zautomatyzowany przez Banki bez konieczności pozyskiwania odpisów/wydruków od Beneficjenta

Dostarczenie ww. dokumentów do Banku może nastąpić w następujący sposób:

 • w formie papierowej osobiście lub przez pocztę, lub
 • w formie elektronicznej, lub
 • w przypadku KRS i CEIDG dopuszcza się weryfikację w rejestrach (KRS, CEIDG) w sposób zautomatyzowany przez Banki bez konieczności pozyskiwania odpisów/wydruków od Beneficjenta pod warunkiem, że Banki odbiorą od Beneficjenta oświadczenie, które może być złożone przez Beneficjenta w Bankowości Elektronicznej, w której Beneficjent:
  • potwierdzi, że zapoznał się z przedstawionymi przez Bank dokumentami,
  • potwierdzi, że dane zawarte w dokumentach, są prawdziwe, oraz
  • wyrazi zgodę na przekazanie do PFR dokumentów, które zostały przedstawione Beneficjentowi przez Bank.

 Z poważaniem

 Bank Spółdzielczy w Koninie

Wsparcie dla Kredytobiorców

Mając na uwadze nadzwyczajne okoliczności związane z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, która czasowo może wpłynąć na sytuację finansową naszych Kredytobiorców, Bank Spółdzielczy w Koninie udostępnił możliwość wnioskowania o czasowe odroczenie płatności rat kredytowych nawet do 6 miesięcy.

Możliwość zawieszenia spłaty kredytu będzie dostępna dla Klientów, którzy uzasadnią konieczność zawieszenia spłaty kredytu sytuacją spowodowaną epidemią.

Bank podejmie decyzję o zawieszeniu spłaty kredytu na podstawie wniosku złożonego w formie elektronicznej (skan) za pośrednictwem poczty elektronicznej - poprzez wysłanie wniosku na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szczegółowe informacje przedstawią Państwu pracownicy naszych placówek, którzy skontaktują się z Państwem po otrzymaniu wypełnionego wniosku.

Klient Indywidualny

przesyła wniosek:

Wniosek dotyczący zawieszenia spłat zobowiązań kredytowych - Klient Indywidualny (pdf)
Wniosek o zawieszenie wykonania umowy (pdf) czytaj więcej

Klient Instytucjonalny

dołącza do wniosku informację wg stanu na 31 grudnia 2019 roku odpowiednią do rodzaju prowadzonej księgowości i zaangażowania klienta w Banku (wraz z podmiotami powiązanymi) oraz dane finansowe.
Wniosek dotyczący zawieszenia spłat zobowiązań kredytowych - Klient Instytucjonalny (pdf)

Uproszczone formy księgowości:
Informacja uproszczona księgowość do 1 mln PLN zaangażowania (pdf)
Informacja uproszczona księgowość powyżej 1 mln PLN zaangażowania (pdf)

Do informacji należy dołączyć: książkę przychodów i rozchodów (jeśli prowadzona) na 31.12.2019 r. oraz bieżące dane.

Pełna księgowość:
Informacja pełna księgowość do 1 mln PLN zaangażowania (pdf)
Informacja pełna księgowość powyżej 1 mln PLN zaangażowania (pdf)

Do informacji należy dołączyć: sprawozdanie finansowe na 31.12.2019 r. oraz bieżące dane.

Rolnik indywidualny:
Informacja o gospodarstwie rolnym (pdf)

Szanowni Państwo,

bardzo nam zależy na zdrowiu Państwa i naszych Pracowników. W związku z aktualną sytuacją w naszym kraju i potrzebą dalszego ograniczania ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa wprowadzamy zmiany godzin otwarcia naszych placówek.

Od 26.03.2020 r. do odwołania wszystkie nasze placówki czynne będą od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.30 – 13.00.

Będziemy wdzięczni, jeśli ograniczą Państwo do niezbędnego minimum wizyty w Banku. Przypominamy, że wiele spraw, np. płatności za rachunki lub przelewy możecie zrealizować logując się do serwisu internetowego lub aplikacji mobilnej. Gotówkę możecie natomiast wypłacać korzystając z naszych bankomatów – środki w bankomatach będą na bieżąco uzupełniane.

Ponadto informujemy, że możliwy jest kontakt telefoniczny z pracownikami Banku do godz. 15.00. pod numerami telefonów dostępnymi na stronie www.bskonin.pl.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Bank Spółdzielczy w Koninie