Oferta dla Klientów Indywidualnych
Klienci Indywidualni
Oferta dla Klientów Indywidualnych
Klienci Indywidualni
Oferta dla Firm i instytucji
Firmy i Instytucje
Oferta dla Firm i instytucji
Firmy i Instytucje

Oferty

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy do składania Ofert dotyczących modernizacji placówki Banku Spółdzielczego w Koninie (Oddział w Tuliszkowie), zgodnie z przedłożoną „Specyfikacją istotnych warunków oferty”.

Oferta Nr 1 - wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Banku Spółdzielczego w Koninie Oddział Tuliszków na dz. 980/2 w miejscowości Tuliszków, przy ul. H. Oleksiak 1.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Koninie.

Oferta

Załącznik do Oferty