Oferta dla Klientów Indywidualnych
Klienci Indywidualni
Oferta dla Klientów Indywidualnych
Klienci Indywidualni
Oferta dla Firm i instytucji
Firmy i Instytucje
Oferta dla Firm i instytucji
Firmy i Instytucje

Oferty

Szanowni Państwo,

zapraszamy do składania ofert dotyczących zakupu nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Kramsk, ul. Wojska Polskiego 9, gmina Kramsk, powiat koniński, obręb 0013 Kramsk, zgodnie z przedłożoną „Specyfikacją istotnych warunków oferty”.

Oferta Nr 1 –  dotycząca zakupu nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Kramsk.


Zarząd Banku Spółdzielczego w Koninie.

 

Specyfikacja oferty zakupu nieruchomości.